Selasa, 23 November 2010

Gaya Resiprokal

Gaya Resiprokal
1. Nama :Thomas saputra
2. NIM :08601241038
3. Fak/Prodi : PJKR A 08’
4. Mata kuliah : Teknologi Pembelajaran
5. Tugas : Gaya Resiprokal “ Start Jongkok ”
6. Proses Pembelajaran :
A. Siswa dibariskan 2 bersaft kemudian berhitung dan berdoa. Setelah itu siswa dibagi menjadi bepasang-pasangan.
B. Lembar materi dan tugas dibagikan setiap anak mendapat 1 lembar tugas kemudian mengisi data diri pada kolom yang disediakan.
C. Selama pembelajaran Guru memberikan penjelasan tentang tugas yang diberikan dan tugas siswa saat menjadi pelaku praktek dan saat menjadi pengamat.
D. Setelah siswa mempelajari tugas yang diberikan maka pembelajaran dapat dimulai.
E. Pelaku adalah siswa yang melakukan gerakan dengan baik dan benar sesuai dengan lembar tugas.
F. Pengamat adalah orang yang mengamati gerakan dari pelaku dan memberikan umpan balik yang positif dan berdasarkan kriteria yang ada.
G. Peranan Guru:
menjawab pertanyaan dari pengamat
berkomunikasi dg pengamat
memantau pelaksanaan pembelajaran
H. Pada saat pasca pertemuan dapat digunakan untuk menyampaikan hal-hal mengenai penampilan pelaku dan menyimpulkannya.
I. Setelah pebelajaran selasai siswa dibariskan kembali 2 bersaft, kemudian diberikan evaluasi, setelah itu berhitung, berdoa dan dibubarkan.LEMBAR TUGAS
Guru pengampu: Thomas saputra
Pelaku:
Nama :
NIM :
Kelas :

Berilah tanda (√ ) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan pengamatan anda!!
NO Gambar Penjelasan Pelaksanaan
Ya Tidak
1 Menentukan penempatan start menggunakan bilah
1. letakkan bilah pada lintasan lari sebagai tempat tangan menumpu.
2. Mengukur dari bilah 1,5 kaki pelari lalu berikan tanda sebagai tumpuan kaki depan
3. Mengukur1,5 kaki pelari dari tanda tumpu kaki depan untuk tempat menumpu kaki belakang.
2 Aba-aba “Bersediaaaa”
1. Menempatkan tengan pada bilah, selebar bahu lebih sedikit dengan jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik.
2. Menempatkan kedua kaki pada tempat yang telah disesuaikan dengan jarak lutut yang menyentuh tanah 1 kepal tangan pelari.
3. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung sedangkan pandangan mata lurus kebawah.
3 Aba-aba “siaaaaap”
1. Lutut ditekan dibelakang.
2. Lutut kaki depan membentuk sudut kaki 900 .
3. Lutut kaki belakang membentuk sudut 1200–1400.
4. Pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu.
5. Tubuh sedikit condong kedepan.
6. Bahu sedikit maju kedepan dari lengan.
7. Lengan lurus dan menopang berat badan.
4 Aba-aba “yaaaaak”
1. Badan diluruskan dan diangkat padasaatkedua kaki menolak keras.
2. Kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan kemidian diayun bergantian.
3. Kaki belakang mendorong kuat /singkat.
4. kaki depan mendorong lebih lama/ lambat.
5. Kaki belakang diayun dengan cepat sedangkan badan condong kedepan.
6. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh padasaatakhir dorongan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar